Ta reda på din optimala D-vitaminnivå

Vi hör ofta om hur viktigt det är att få i sig D-vitamin varje dag, men hur mycket är egentligen tillräckligt?

Det är ett etablerat faktum att vår kropp är beroende av D-vitamin för att fungera som normalt. Det viktiga «solskensvitaminet» bidrar bland annat till att upprätthålla en normal funktion i våra muskler och med vårt immunförsvar, och hjälper kroppen med upptaget av kalcium och fosfor.

Det viktigaste av allt är dock D-vitaminets roll när det gäller att upprätthålla en bra benstruktur. Eftersom D-vitamin bidrar till normala kalciumnivåer i blodet är vi helt beroende av det för att bibehålla våra ben och tänder.

Samtidigt som det kontinuerligt forskas om fördelarna med att få tillräckligt med D-vitamin ser vi att fler och fler svenskar har D-vitaminbrist i mer eller mindre utsträckning. Vår viktigaste källa till D-vitamin är solen, och de kalla och mörka vintermånaderna är antagligen att skylla på det faktum att mer än hälften av alla svenskar har för låga vitamin D-nivåer.

Vad är en optimal D-vitaminnivå?

Det rekommenderas att vi får i sig minst 10μg D-vitamin varje dag från och med att vi är fyra veckor gamla, och titt som tätt kan vi läsa om hur viktigt det är att få i sig större mängd av det essentiella «solskensvitaminet».

Men hur mycket D-vitamin är egentligen tillräckligt?

D-vitaminnivåer mäts i nanomol pr. liter (nmol/L) i vårat blod. 50-75 nmol/L anses som tillräckliga mängder D-vitamin i blodet, men nyare forskning har visat att det troligtvis kan löna sig att ha lite högre värden än detta för att vitaminen ska ge bästa effekt.

Optimal D-vitaminnivå anses därför att vara på 75-150 nmol/L.

Allt under 25 nmol/L räknas som D-vitaminbrist, och om du har nivåer på under 12,5 nmol/L har du en allvarlig D-vitaminbrist.

Här får du en översikt över D-vitaminstatus och nivå i listformat:
Optimal
D-vitaminnivå
75-150 nmol/L
Tillräcklig nivå50-75 nmol/L
Suboptimal nivå25-50 nmol/L
D-vitaminbrist25 nmol/L
Allvarlig
D-vitaminbrist
12,5 nmol/L

Kom ihåg att det kan bli för mycket av det goda

Som med allt annat kan det bli för mycket av det goda när det kommer till D-vitamin. Genom rekommenderat intag att större doser med D-vitamin så riskerar du för att istället få för höga nivåer av kalcium, ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi, och detta kan leda till negativa biverkningar.

Därför har man satt en övre gräns på 100 μg D-vitamin per dag.

Hur mäter jag min D-vitaminnivå?

D-vitaminnivåer kan mätas genom att ta ett enkelt blodprov, och du kan be din läkare att göra det för dig.

Du kan även beställa ett hemmatest, och mäta D-vitaminnivån på egen hand. Detta görs genom att du sticker dig i fingret men en lansett för att få ut en liten mängd blod, som du sedan droppar på det angivna området på teststickan.

Beroende på vilken typ av test det är, och hur exakta svar den ger, kan du antingen få svar nästan direkt eller skicka till ett laboratorium för analys.

Hur mycket D-vitamin behöver jag?

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur mycket D-vitamin du behöver ta dagligen för att öka D-vitaminnivån i blodet. Detta beror på faktorer som vikt, fettprocent och ämnesomsättningen som påverkar kroppens förmåga att absorbera och ta upp vitaminen.

Det har ändå utvecklats genom en enkel beräkning för att ta reda på hur mycket D-vitamin en genomsnittlig person behöver dagligen för att öka nivåerna till önskad nivå. Allt du behöver är att subtrahera den uppmätta nivån från önskad nivå och då får du en indikator på ditt dagliga behov av D-vitamin.

Exempel:
Önskad nivå:Uppmätt nivå:Dagligt behov:
 75 nmol/L 35 nmol/L 40 μg

Mikrogram (μg) och Internationella Enheter (IU)

Om du har tagit D-vitamin sedan tidigare så kan du vara van vid målenheten IU (Internationella Enheter) snarare än μg (mikrogram).

Båda måttenheterna används omväxlande, även här i Sverige, vilket kan vara lite förvirrande. Lyckligtvis är det enkelt att beräkna det faktiska innehållet, oavsett vilken måttenhet som används.

För att ta reda på värdet i Internationella Enheter så multiplicerar vi bara antalet mikrogram med 40:

40 μg x 40 = 1600 IU

På samma sätt så dividerar vi IU på 40 för att ta reda på värdet i mikrogram:

800 IU ÷ 40 = 20 μg