Dekker hele ditt daglig behov for vitamin D!

Vitamin D er et av 24 vitaminer og mineraler kroppen vår er avhengige av for å fungere som den skal, men for mange av oss er det vanskelig få i oss nok av det viktige vitaminet.

I motsetning til andre vitaminer er det nemlig vanskelig å få dekket vitamin D-behov gjennom et vanlig norsk kosthold. Og de få virkelig gode kildene vi kjenner til, som torskelever og tran, har ofte en smak det tar litt tid å venne seg til.

Vår viktigste kilde til vitamin D er solen, fordi det såkalte ”solskinnsvitaminet” dannes i kroppen når huden din er i kontakt med sollys. Dessverre har også solen en tendens til å glimre med sitt fravær store deler av året.

Nå kan du dekke dagsbehovet med én tyggekapsel

Den enkleste måten å få i seg nok vitamin D på er derfor gjennom kosttilskudd.

I våre naboland, Sverige og Finland, har det lenge vært vanlig med daglige vitamin D-tilskudd på 40-50 mikrogram (μg), men her i Norge har ikke de tillatte mengdene i kosttilskudd samsvart med det faktiske behovet vårt.

Nå har helsemyndighetene endelig firedoblet maksgrensen for vitamin D i kosttilskudd fra 20 til 80 μg om dagen – og som en av de første i Norge til å benytte oss av denne endringen har vi utviklet vitamin D-tilskuddet dmax.

Hver dmax-kapsel inneholder hele 40 μg vitamin D – mer enn nok til å dekke ditt daglige behov, men samtidig trygt innenfor øvre anbefalte grense for voksne og unge over 11 år.

Og best av alt: Dette er smakfulle tyggekapsler du vil glede deg til å ta hver dag!

Tar du vitamin D-tilskudd fra før?

Vitamail har tre produkter som inneholder vitamin D:

En vanlig bekymring når det kommer til tilskudd med høyere doser enn hva vi er vant med, er om det fort kan bli litt for mye av det gode. Ifølge Helsedirektoratet er øvre tolerabelt inntaksnivå av vitamin D, uten noen risiko for helseskade, opp til 100 μg pr. dag for voksne, og 50 μg pr. dag for barn over 11 år.

Maksgrensen for vitamin D i kosttilskudd på 80 μg tar høyde for at voksne kan få i seg opp til 20 μg fra andre kilder, men undersøkelsen Norkost 3 viste at vårt gjennomsnittlige inntak av vitamin D er betydelig lavere enn dette:

  • Gjennomsnittlig dagsinntak for menn er 6,7 μg
  • Gjennomsnittlig dagsinntak for kvinner er 4,9 μg

dmax inneholder 40 μg vitamin D – akkurat halvparten av maksgrensen for vitamin D i kosttilskudd for voksne. dmax er med andre ord et trygt og godt alternativ for å dekke ditt behov – og kan fint kombineres med Polarkrill, Flex eller MenoCare!

Bestill dmax i dag, og prøv de gode tyggekapslene med appelsinsmak!