Brist på D-vitamin ökar risken för depression

En ny irländsk studie visar att äldre som har D-vitaminbrist har 75 procent högre risk för att drabbas av allvarlig depression jämfört med personer som har tillräckliga D-vitaminnivåer.

Depression i den senare fasen i livet kan leda till en betydande minskning till att känna livskvalitet. Sjukdomen är också en potentiell riskfaktor för funktionell nedgång, behov av äldreomsorg och tidigare död.

Depression är en komplex affektiv störning, och det är många äldre som har drabbats av depression men aldrig fått en diagnos. Därför bör det vara en prioritet för att förebygga symptomer för depression i de fall som det fortfarande är möjligt. Detta gör så att arbetet med att identifiera riskfaktorer ännu viktigare.

Det var med denna utgångspunkt som forskare från «The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA)» Trinity College i Dublin, påbörjade en fyra års lång studie där de utforskade kopplingen mellan D-vitaminbrist och depression.

Följde upp 4000 irländare i fyra år

Nästan 4000 irländare deltog i studien. Det som var gemensamt för dessa  vara att alla var äldre än 50 år och bodde i lägenheter i samhället där de var självständiga och klarade sig på egen hand.

Deltagarna följdes upp efter fyra år, för att mäta antalet fall av depression under denna tidsperiod.

När studien avslutades drog forskarna slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan d-vitaminbrist och depression. Deltagarna med de lägsta D-vitaminnivåer hade 75 procent högre risk för att drabbas av depression jämfört med personer som hade tillräckliga nivåer av D-vitamin.

Resultaten av studien innebär en del av den största representativa studien i sitt slag. Den publicerades nyligen i den prestigefyllda tidskriften «The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine (JAMDA)».

D-vitaminbrist är förknippat med att 75% har en högre risk att drabbas av depression

Den omfattande studien visade att:

  • D-vitaminbrist är förknippat med en riskökning på 75 procent för att utveckla depression inom löpet av fyra år.
  • Resultaten var också solida efter att ha kontrollerats gentemot ett antal relevanta faktorer, inklusive befintliga symtom på depression, kroniska sjukdomar, fysisk aktivitet och hjärt-och kärlsjukdomar.
  • Resultaten förblev oförändrade efter att deltagare som redan tog antidepressiva läkemedel eller om D-vitamintillskott hade exkluderats.

Studiens författare menar att dessa resultat kan bero på att Vitamin D har potentiellt en direkt effekt på hjärnan.

Med tanke på de strukturella och funktionella förändringarna som man kan se i hjärnan vid depression i den senare fasen i livet, tros vitamin D ha en skyddande effekt och kan därför dämpa dessa förändringar.

Den här hypotesen stöds av tidigare studier, som har kopplat vitamin D till andra neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom, demens och MS (multipel skleros).

Läs också: Vitamin D minskar dödligheten vid hjärt- och kärlsjukdomar

En unik studie

Vitamin D, som ofta kallas för «solskensvitaminen», har länge vart känd för sin viktiga roll genom att upprätthålla en hälsosam benhälsa. På senare tid har vitaminen också kopplats till andra hälsoaspekter, såsom diabetes och diverse inflammationer i kroppen.

Det har tidigare gjorts mindre studier som kopplat D-vitaminbrist med depression, men få av dessa studier har följt upp med deltagarna över tid. I tillägg är vissa av dessa studier inte helt genomförda eftersom de inte inkluderat andra faktorer som kan påverka depression.

Denna nya studien från TILDA är unik, inte bara på grund av dess omfattning och uppföljning, men också för att studien tar hänsyn till andra viktiga faktorer – utan att detta har påverkat resultaten.

Varför är denna studien så viktig?

D-vitaminbrist är ett tillstånd som är relativt enkelt och billigt att behandla och förebygga. Ett dagligt D-vitamintillskott kan bidra till att upprätthålla sunda nivåer av den viktiga vitaminen och förebygga vitaminbrist.

Likväl är detta en av de mest vanligaste bristtillstånden i västvärlden. Enligt forskarna bakom TILDA-studien har en av åtta äldre i Irland D-vitaminbrist på sommaren, och på vintern är det så många som en av fyra som drabbas av D-vitaminbrist.

Här i Sverige, som har ännu mindre sol under höst- och vinterhalvåret, visar statistik att över hälften av befolkningen har för låga nivåer av D-vitamin.

Denna nya studien visar att vi, genom att upprätthålla bra D-vitaminnivåer, kan förebygga en betydande riskfaktor för depression. För den stora majoriteten av oss är egentligen allt som krävs att vi tar ett dagligt D-vitamintillskott.