12 vanliga sjukdomar som kan orsakas av D-vitaminbrist

D-vitaminbrist är en av världens vanligaste bristsjukdomar. I kalla, mörka Sverige har över hälften av oss för låga D-vitaminnivåer, och problemet ökar avsevärt på vintern.

En tumregel är att vara extra noga med att få i sig den essentiella vitaminen i månaderna som har «R» i namnet.

Vitamin D spelar stor roll för att upprätthålla en god grundhälsa, eftersom att vår kropp använder sig utav «solskensvitaminen» för att bevara hjärta, hjärna och lungor – sunda och friska.

För lite solljus är huvudorsaken till att vi får D-vitaminbrist, men personer som har njur-och leversjukdomar, går på en strikt vegetarisk kost, problem med matsmältningen, är överviktiga eller har en mörkare hudfärg är mest utsatta för att utveckla D-vitaminbrist.

D-vitaminbrist påverkar vår hälsa

Forskare arbetar framförallt med att fastställa exakt hur D-vitamin fungerar i våran kropp och hur det påverkar vår allmänna hälsa, men det tros att D-vitaminbrist kan kopplas till ett antal olika sjukdomar. Detta är tolv av dem:

Benskörhet

Att få i sig tillräckliga mängder med kalcium och D-vitamin är viktigt för att upprätthålla styrka och bentäthet. D-vitaminbrist gör att kalciumlagren i benstommen töms, något som gör att dessa försvagas och ökar risken för benbrott.

Astma

D-vitaminbrist är kopplat till en nedsatt lungfunktion och sämre astmakontroll, speciellt hos barn. D-vitamin kan förbättra astmakontroll genom att blockera proteiner som orsakar inflammationer i lungorna, samt genom att öka produktionen av ett annat protein med antiinflammatoriska egenskaper.

Hjärtsjukdomar

D-vitaminbrist kan kopplas till en ökad risk för högt blodtryck (hypertoni), så väl som en ökad risk för dödsfall på grund av hjärt- och kärlsjukdomar.

Inflammationer

Studier har visat att D-vitaminbrist kan associeras med inflammationer i kroppen, på grund av negativ respons från vårt immunsystem. Ett antal inflammatoriska sjukdomar har kopplats till D-vitaminbrist – inklusive artrit, lupus, inflammatorisk tarmsjukdom och diabetes typ 1.

Högt kolesterol

Vitamin D reglerar kolesterolnivåerna i blodet. Det har visat sig att vissa föregångare till D-vitamin omvandlas till kolesterol istället för D-vitamin om kroppen inte får tillräckligt med solljus.

Allergier

Studier har visat att barn med låga Vitamin D-nivåer har större chans till att utveckla flera matallergier.

Influensa

Enkla studier visar ett sammanhang mellan D-vitaminbrist och vanliga luftvägsinfektioner, och antyder att personer med längre D-vitaminnivåer rapporteras ha betydligt fler fall av förkylningar och influensa, jämfört med de som har högre nivåer.

Depression

D-vitaminbrist kan också bidra till depression. D-vitaminreceptorer finns i många delar av hjärnan, och är involverade i olika hjärnprocesser. Sannolikheten att det finns ett sammanhang mellan D-vitaminbrist och depression är stor, och vitaminen kan spela en viktig roll i behandlingen av depressionsymptomer.

Diabetes typ 2

Studier har visat ett sammanhang mellan låga D-vitaminnivåer och utveckling av diabetes typ 2. Olika studier har gett oss bevis på att D-vitamin kan påverka vår glukostolerans på grund av dess effekt på insulinsekretion och insulinkänslighet.

Tandköttsjukdommar

Flera rapporter visar en signifikant koppling mellan tandköttets hälsa och D-vitaminintag. Dessutom tappar äldre människor med lägre D-vitaminnivåer oftare tänder jämfört med äldre människor med höga D-vitaminnivåer.

Artrit

D-vitaminbrist kan spela stor roll i utvecklingen av artrit. Studier har visat att kvinnor som får i sig rikligt med D-vitamin ser ut att vara mindre benägna att drabbas av artrit. Bland de som redan har artrit kan man se att personer med låga D-vitaminnivåer ofta har fler aktiva symtom.

Demens och Alzheimers sjukdom

En ny internationell studie genomfört av Dr. Llewellyn på Exeter University, som kopplar D-vitaminbrist till utveckling av demens och Alzheimers sjukdom. Studien, som följde 1.658 amerikanare i åldersgruppen 65+ visade att äldre med allvarlig D-vitaminbrist har över dubbelt så stor risk till att drabbas av demens och Alzheimers.

Får du i dig tillräckligt med D-vitamin?

Det enklaste du kan göra för att förebygga D-vitaminbrist är att ta ett dagligt kosttillskott med en tillräcklig mängd av den viktiga «solskensvitaminen».

MAXD är ett kosttillskott – utvecklat för att fungera normalt under nordiska förhållanden, som innehåller 50 mikrogram D-vitamin.